ISO

DELTA ONLINE spol. s r.o. je spoločnosť poskytujúca služby v oblasti elektroinštalácií, počítačových sietí, virtuálnych privátnych sietí s prístupom do celosvetovej siete internetu a kompletného zabezpečenia v oblasti výpočtovej a telekomunikačnej techniky. Naša spoločnosť vznikla v roku 2001. Dlhoročné skúsenosti nám umožňujú ponúkať riešenia na vysokej odbornej úrovni navrhnuté na najmodernejších technológiách. Realizujeme riešenia "na kľúč" podľa želania zákazníka, od analýzy a projektu, cez realizáciu, odovzdanie diela s príslušnými certifikátmi až po garantovaný servis. Znamená to výhodu jedného partnera v oblasti dodávky, správy a bezproblémovej prevádzky firemnej infraštruktúry. Uľahčuje a zjednodušuje vzájomnú komunikáciu, inštaláciu systémov a predovšetkým ďalšiu servisnú a prevádzkovú podporu. Spoločnosť DELTA ONLINE spol. s r.o. je pre svojich zákazníkov partnerom, ktorý vo svojich riešeniach rešpektuje súčasné požiadavky klienta a zároveň kladie dôraz na otvorenosť technologického zázemia do budúcnosti v záujme maximálnej ochrany investovaných prostriedkov. Cieľom našej spoločnosti je kvalita poskytovaných služieb a maximálna spokojnosť zákazníka. Našimi najlepšími referenciami sú spokojní klienti, ktorým sme poskytli profesionálne riešenia, poradenstvo a služby. Naši odborníci sú pripravení prevziať všetky starosti pri realizácii a prevádzke vašej infraštruktúry. V roku 2003 sa naša spoločnosť stala držiteľom licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete, evidovanou pod číslom 9683/2003.

ISO

Nosný program divízie Elektro

 • Projekcia a poradenstvo
 • Revízna činnosť
 • Elektroinštalácie (na elektrických zariadeniach a bleskozvodoch do 1000V, v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu (A) a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu (B), aktívny bleskozvod)
 • Vnútorné osvetlenie
 • Vonkajšie osvetlenie
 • Zásuvkové inštalácie
 • Bleskozvody a uzemnenia
 • Výroba rozvádzačov
 • Inštalácia trafostaníc
 • Zálohované siete pre výpočtovú techniku

Dodávka a montáž slaboprúdových rozvodov a technológií

 • Štruktúrované kabelážne systémy
 • Optické a metalické siete
 • Elektrické požiarne signalizácie (EPS)
 • Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS)
 • Kamerové systémy (analógová a IP technológia)
 • Ozvučenie objektov, miestny a požiarny rozhlas
 • Prístupové a docházkové systémy
 • Domové dorozumievacie zariadenia (DDZ)
 • Televízne rozvody (TVR)
 • Merania a regulácie (MAR)

Služby divízie Dátových komunikácií

 • Komplexné riešenie a správa LAN, WAN / MAN sietí
 • Projekcia a realizácia rádiových trás a sietí
 • Projekcia a realizácia výstavby a prevádzky optických trás – metropolitné a regionálne.
 • Prenájom prenosových kapacít
 • Dátové a internetové služby
 • Integrácia hlasových služieb, Virtuálnych privátnych sietí a Internetu
 • Bezpečnosť systémov
 • Komunikačné a prenosové systémy
 • Podnikové telefónne ústredne
 • Pripojenie na Internet rádiovými stanicami
 • Výstavba a prevádzka rozhlasových FM vysielačov
 • Návrh a realizácia systémov inteligentného riadenia budov určených pre komplexné riadenie budovy, prípadne domu s hlavným dôrazom kladeným na znižovanie prevádzkových nákladov ako aj na zvýšenie bezpečnosti a komfortu užívateľa.

Výstavba telekomunikačných sietí

Výstavba telekomunikačných sietí si vyžaduje veľké zásahy do cestných komunikácií a súkromných pozemkov v extraviláne a intraviláne obcí. Aby nedošlo k poškodeniu a následným vynúteným opravám existujúcej infraštruktúry sa snažíme presadiť výstavbu telekomunikačných sietí bezvýkopovou technológiou. Výstavbu telekomunikačných sietí realizujeme pomocou všetkých technológií : bezvýkopou technológiou, pluhovaním, pretláčaním aj klasickými výkopmi. Naše špecializované vybavenie pre optické siete umožňuje realizáciu všetkých druhov sieťovej architektúry FTTx. Trasy optických sietí realizujeme vrátane OTDR merania (priameho aj nepriameho) pre kvalitu spojov a zvaru optického vlákna.

Realizované druhy optickej sieťovej architektúry :
 • FTTN : Fiber-to-the-node – vlákno je zakončené v skrini (uzle) diaľkové optické siete
 • FTTC : Fiber-to-the-cabinet alebo Fiber-to-the-curb – veľmi podobné FTTN uzol bližšie ku koncovému bodu
 • FTTB : Fiber-to-the-building – vlákno dosahuje hranice budovy
 • FTTH : Fiber-to-the-home – vlákno dosahuje obvod obytného priestoru
 • FTTP : Fiber-to-the premises – FTTH a FTTB sieť obsahuje obytné domy aj malé firmy