DELTA GROUP

 • 2020
  - Založenie spoločnosti DELTA Košice 1, s.r.o.
 • 2018
  - Založenie spoločnosti DELTA TELEKOM SERVIS s.r.o.
 • 2018
  - Založenie spoločnosti DELTA Košice, s.r.o.
 • 2001
  - Založenie spoločnosti DELTA ONLINE spol. s r.o.

DELTA ONLINE spol. s.r.o.

Spoločnosť DELTA ONLINE vznikla v roku 2001. Dlhoročné skúsenosti nám umožňujú ponúkať riešenia na vysokej odbornej úrovni navrhnuté na najmodernejších technológiách. Poskytujeme služby v oblasti elektroinštalácií, počítačových sietí, virtuálnych privátnych sietí, infraštruktúrnych riešení s prístupom do celosvetovej siete internetu a kompletného zabezpečenia v oblasti výpočtovej a telekomunikačnej techniky. Rešpektujeme súčasné požiadavky klienta a zároveň kladieme dôraz na otvorenosť technologického zázemia do budúcnosti v záujme maximálnej ochrany investovaných prostriedkov.

DELTA Košice s.r.o.

Spoločnosť Delta Košice s.r.o. sa zaoberá poskytovaním komplexných telekomunikačných služieb, vysoko - rýchlostného internetu a retransmisie televízneho vysielania. Spoločnosť Delta Košice bola založená v roku 2018 ako lokálny poskytovateľ internetových služieb. Aktívne budujeme a zdokonaľujeme svoje prípojné body, protredníctvom ktorých poskytujeme služby koncovým užívateľom. Cieľom spoločnosti je ponúkať cenovo prístupné a kvalitné služby k spokojnosti zákazníkov. Vďaka tomu majú naši zákazníci možnosť získať všetky štandardné služby, ktoré sú už v dnešnej dobe štandardom každodenného života.

DELTA Košice 1 s.r.o.

Spoločnosť Delta Košice 1 s.r.o. je dynamicky a vysoko flexibilne sa rozvíjajúcou spoločnosťou v oblasti poskytovania internetových a televíznych služieb na reginonálnom trhu. Ucelené portfólio služieb ponúka internet pre každého zákazníka. Našim zákazníkom poskytujeme bezdrôtové pripojenie k internetu a možnosť pripojenia k internetovej IPTV televízii. Hlavnou prioritou spoločnosti sú cenovo dostupné služby pre každého. V dnešnom dynamickom svete sú inovácie nevyhnutnosťou. Neustále preto zdokonaľujeme technické vybavenie siete, aby sme Vám zaistili najvyšší možný štandard poskytovaných služieb.

DELTA TELEKOM SERVIS s.r.o.

DELTA TELEKOM SERVIS s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa zaoberá výstavbou telekomunikačných sietí bezvýkopovou technológiou. Spoločnosť má špecializované vybavenie pre optické siete, umožnňujúce realizáciu všetkých druhov sieťovej architektúry. Realizácia líniových telekominikačných stavieb, komplexná výstavba optických sietí, pokládka a prekládka káblových trás, montáž HDPE rúr, zafukovanie optických káblov a pod. s naším strojovým parkom nie je žiaden problém. V súčasnosti sme sa vďaka kvalite ponúkaných služieb a výraznému posilneniu strojového vybavenia dostali medzi popredných dodávateľov telekomunikačných stavieb.

© 2021 DELTA GROUP