Komplexné riešenia od návrhu, realizácie až po meranie a certifikáciu optických trás

  • ○ Projektovanie optických sietí
  • ○ Zváranie a zafukovanie optických vlákien
  • ○ Odborné poradenstvo pri návrhu a realizácii optickej siete
  • ○ Meranie optických vlákien priamou metódou a OTDR
  • ○ Inštalácia a montáž optických káblov
  • ○ Zemné práce spojené s výstavbou siete

Využitie technológie pluhovania (pokladania) káblov

Inžinierske siete

Ďiaľkové optické trasy

Vodovody

Tlakové kanalizácie

Plynovody


Pokladanie káblov

Technológia pluhovania (pokladania) káblov a potrubí je vhodná pre výstavbu diaľkových a líniových trás. Pluhovanie sa využíva na voľných priestranstvách ako sú polia, lúky, ale aj v ťažkom teréne – prudké svahy, močiare, lesy a aj popri frekventovaných cestách.

Rýchlosť pokládky
max. 7 km / deň

Hĺbka pokládky
do 175 cm

Priemer pokladaného prvku
do 60 cm

Predmet pokladania
multirúry, HDPE rúry, el. káble, ...

BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLÓGIA

Šetrí hlavne čas a náklady. Značne sa žnižuje množstvo vyprodukovaného odpadu, emisií, ekologického zaťaženia, havarijných situácií a obmedzení v doprave.

PROJEKTOVANIE

Vyhotovenie komplexnej projektovej dokumentácie a architektonických riešení metalických a optických sietí.

GEODETICKÉ PRÁCE

Zameranie a vyhotovenie polohopisu stavby, trasy, káblov a prvkov sietí.

INŽINIERSKE SLUŽBY

Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti s legislatívou a zákonmi, ktoré zastrešujú túto problematiku.

PORADENSTVO

Otvorený prístupom k zákazníkom, aby vždy odchádzal zákazník spokojný a dobre informovaný.

ZEMNÉ PRÁCE

Výkopové stroje, vozový park, pretláčanie komunikácií, technológie na pokladanie káblov, zhutňovacia technológia.

MONTÁŽNE PRÁCE

Montáže technologických zariadení, zafukovanie, pokládky multirúr, budovanie káblovodov.

SME STABILNÝM PARTNEROM TÝCH NAJVÄČŠÍCH