1. Inštalačné poplatky

○   Inštalačný poplatok NET s 24 mesačnou viazanosťou s Wi-Fi routerom
80 € / jednorazovo
Zahŕňa zariadenie pre príjem signálu, konzolu, napájací adaptér, odbornú montáž technika, technickú podporu, Wi-Fi router MikroTik hAP ac²
○   Inštalačný poplatok NET s 24 mesačnou viazanosťou bez Wi-Fi routera
50 € / jednorazovo
Zahŕňa zariadenie pre príjem signálu, konzolu, napájací adaptér, odbornú montáž technika, technickú podporu
○   Inštalačný poplatok NET bez viazanosti s Wi-Fi routerom
120 € / jednorazovo
Zahŕňa zariadenie pre príjem signálu, konzolu, napájací adaptér, odbornú montáž technika, technickú podporu, Wi-Fi router MiktoTik hAP ac²
○   Inštalačný poplatok NET bez viazanosti bez Wi-Fi routera
80 € / jednorazovo
Zahŕňa zariadenie pre príjem signálu, konzolu, napájací adaptér, odbornú montáž technika, technickú podporu
○   Inštalačný poplatok pripojenia IPTV v prípade iného poskytovateľa internetových služieb
25 € / jednorazovo
Zahŕňa konfiguráciu zariadenia, inštaláciu, odborný výklad využívania služby a používania zariadenia
○   Inštalačný poplatok pripojenia IPTV v prípade už nami zrealizovaného internetového pripojenia
10 € / jednorazovo
Zahŕňa konfiguráciu zariadenia, inštaláciu, odborný výklad využívania služby a používania zariadenia
○   Inštalačný poplatok pripojenia MMDS
35 € / jednorazovo
Zahŕňa zariadenie pre príjem signálu, konzolu, napájací adaptér, odbornú montáž technika, technickú podporu

2. Montážne a inštalačné práce

○   Výjazd servisného technika (odôvodnený zo strany zákazníka) ****
ZDARMA
○   Výjazd servisného technika (neodôvodnený – poškodenie vplyvom konania / nekonania zákazníka) *****
20 € / jednorazovo
○   Inštalačné a servisné práce technika
10 € / každá začatá ½ hodina
○   Konfigurácia Wi-Fi routera (nezakúpeného u nás) podľa požiadaviek
15 € / jednorazovo
○   Prekládka bodu pripojenia - v rámci obce/mesta pôvodnej inštalácie
25 € / jednorazovo
○   Prekládka bodu pripojenia - mimo obce/mesta pôvodnej inštalácie
Podľa individuálnych technických požiadaviek
○   Inštalačný materiál pre náročnejšie inštalácie
15 € / jednorazovo

3. Koncové zariadenia a materiál

○   IPTV SET-TOP BOX - ANDROID BOX 4
85 € / jednorazovo
○   Prenájom IPTV SET-TOP BOXu - ANDROID BOX 4
2,90 € / mesiac
○   IPTV SET-TOP BOX - ANDROID TV BOX
99 € / jednorazovo
○   Prenájom IPTV SET-TOP BOXu - ANDROID TV BOX
4,14 € / mesiac
○   Náhradný diaľkový ovládač k SET-TOP BOXu
10 € / jednorazovo
○   Náhradný napájací zdroj k SET-TOP BOXu
7 € / jednorazovo
○   WiFi router MikroTik hAP ac²
60 € / jednorazovo
○   Prenájom WiFi routera MikroTik hAP ac²
2,90 € / mesiac
○   MMDS SET-TOP BOX
45 € / jednorazovo
○   Prenájom MMDS SET-TOP BOXu
2,32 € / mesiac
○   MMDS CA modul
35 € / jednorazovo
○   Prenájom MMDS CA modulu
2,32 € / mesiac

4. Iné poplatky

○   Verejná IP adresa
3,60 € / mesiac
○   Opätovné pripojenie po odpojení pre nedoplatky
5 € / jednorazovo
○   Opätovné pripojenie po odpojení na vlastnú žiadosť**
5 € / jednorazovo
○   Vyhotovenie administratívneho dokladu na základe požiadavky zákazníka a zaslanie prostredníctvom pošty
2 € / jednorazovo
○   Vyhotovenie a zaslanie upomienky prostredníctvom pošty
3 € / jednorazovo
○   Zmluvná pokuta za predčasné ukončenie zmluvy pred uplynutím doby viazanosti
150 € / jednorazovo
○   Zmluvná pokuta pri nevrátení prenajatého zariadenia (antény, adaptér, SET TOP BOX, diaľkový ovládač, iné)
35 € / ks

Platné od 1. 8. 2021. Ceny sú uvedené s DPH.


* Tieto zariadenia sa stávajú majetkom zákazníka. Pre tieto zariadenia platí štandardná 2 ročná záruka.
** Doba dočasného odpojenia nesmie presiahnuť 6 mesiacov. Počas trvania viazanosti nie je možné pozastaviť túto službu.
*** Pokiaľ sa jedná o prekládku pripojenia v rámci mesta/obce je táto prekládka bez ďalších poplatkov, pokiaľ sa však jedná o vzdialenejšie miesto účtuje sa servisný zásah technika.
**** Oprávnený servisný výjazd je úkon, ktorý je potrebné vykonať na zariadeniach v našom vlastníctve tak, aby služba pre účastníka bola plne funkčná a tento stav nevznikol zavinením zákazníka. Taktiež sa tento výjazd vzťahuje aj na predané zariadenia, ktoré podliehajú záručnej dobe.
***** Neoprávnený servisný zásah je úkon, ktorý bol zapríčinený neoprávnenou manipuláciou so zariadeniami (ktoré sú v našom vlastníctve) alebo nebol nevyhnutný a bol zapríčinený problémami, ktoré vznikli na zariadeniach, ktoré nepatria poskytovateľovi služby, resp. bol zapríčinený problémami, ktoré vznikli nesprávnym nastavením zariadení, ktoré nepatria poskytovateľovi služby (napr. zavírený počítač, nefunkčná sieťová karta, nesprávne nastavené IP adresy, nesprávna alebo neodborná konfigurácia zariadení, poškodené zariadenie atď.)

Servisné zásahy je možné realizovať aj počas víkendov a sviatkov. Čas realizácie takýchto servisných úkonov je na zvážení servisného technika a jeho vyťažení. Poplatok za služby je dvojnásobný.

DELTA Košice s.r.o.

  • Pri salaši 2
  • 040 17 Košice
  • IČO : 51751097

Obchodný kontakt

  • +421 918 873 435
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Technická podpora

  • +421 911 909 155
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Koncové ceny pre zákazníkov upravuje spoločnosť, ktorá zabezpečuje retransmisiu na území SR a tou je

© 2021 DELTA GROUP