Každý merací nástroj prenáša medzi svojou serverovou časťou umiestnenou na dostupnom internete a vaším zariadením isté množstvo dát, meria trvanie prenosu a následne z týchto údajov vypočítava rýchlosť pripojenia (kapacitu prípojky). Je prirodzené, že na tento prenos môže merací nástroj použiť iba voľnú kapacitu vašej internetovej prípojky, ktorá je obecne nižšia než celková kapacita (pokiaľ je v dobe merania už pod záťažou). Zoberte prosím do úvahy odporúčania nižšie, ako merať celkovú kapacitu vašej prípojky a nie iba jej časť.
Odporúčania pre meranie rýchlosti :
 • Rýchlosť pripojenia k internetu merajte na zariadení, ktoré je pripojené priamo k odovzdávaciemu rozhraniu, nie na zariadení pripojenému k inému zariadeniu (routeru/switchu) vo vašej sieti. Každý sieťový prvok by mohol rýchlosť degradovať.
 • Špeciálne sa vyhnite meraniu prostredníctvom vašej lokálnej Wi-Fi siete, ktorá v dnešnej dobe (predovšetkým v pásme 2,4 GHz) je často zarušená inými susediacimi bezdrôtovými sieťami a tým negatívne ovplyvňuje namerané hodnoty.
 • Pre správne meranie rýchlosti vypnite/odpojte všetky ostatné zariadenia, ktoré zdieľajú dané internetové pripojenie a môžu tým namerané hodnoty negatívne ovplyvniť.
 • Na zariadení, na ktorom chcete merať prenosovú rýchlosť, ukončite všetky aplikácie a programy, ktoré používajú pripojenie k internetu (aj tie na pozadí) - napríklad poštového klienta, streamovacie služby, automatické aktualizácie a podobne.
 • Pri meraní vyšších rýchlostí vypnite taktiež aplikácie zaťažujúce a spomaľujúce operačný systém zariadenia - napríklad antivírusovú ochranu alebo aktívne aktualizácie operačného systému.
 • Výsledok meraní posudzujte v kontexte zmluvných podmienok vašej služby (zdieľaná alebo garantovaná rýchlosť) a použité technológie (optická prípojka, ethernetová prípojka, bezdrôtové licencované pásmo, bezdrôtové voľné pásmo). Pri bezdrôtových pripojeniach vo voľnom pásme sa môže objaviť rušenie treťou stranou (či už úmyselné alebo neúmyselné), ktoré môže znížiť rýchlosť pripojenia.
 • Pri podozrení na pokles rýchlosti opakujte meranie viac krát - najlepšie v rôznych častiach dňa a na vhodné servery.Pokiaľ pri dodržaní týchto pravidiel opakovane nameriate nižšiu než očakávanú rýchlosť a ste naším zákazníkom, kontaktujte prosím našu technickú podporu.
Uvedené rýchlosti sú na strane účastníka podmienené kvalitou spojenia medzi vysielacou a prijímacou anténou, ich priamou viditeľnosťou a poveternostnými podmienkami. Spoločnosť DELTA KOŠICE si vyhradzuje právo na krátkodobé výpadky z dôvodu údržby siete. Garancia dostupnosti služieb je 95 %. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a účastníkom v žiadnom prípade nekončí tým, že zákazník svojvoľne prestane uhrádzať poplatky spojené s poskytovanými službami.

Rýchlosť pripojenia k internetu uvedená v cenníku je definovaná ako maximálna rýchlosť, ktorá je totožná s proklamovanou rýchlosťou. Maximálna dostupná rýchlosť je taká rýchlosť, ktorú môže účastník dosiahnuť minimálne raz za 24 hodín. Bežne dostupná rýchlosť je taká rýchlosť, ktorú môže účastník dosiahnuť pri garantovanom pripojení - v 90 % času a je na úrovni minimálne 85 % maximálnej rýchlosti a pri negarantovanom pripojení - v 70 % času a je na úrovni minimálne 50 % maximálnej rýchlosti. Minimálna dostupná rýchlosť je taká rýchlosť, ktorá - pri garantovanom pripojení neklesne pod úroveň 75 % maximálnej rýchlosti a pri negarantovanom pripojení neklesne pod úroveň 15 % maximálnej rýchlosti. V prípade odchýlok od proklamovanej rýchlosti, ak je odchýlka v rozmedzí definovanom vyššie, nejedná sa o chybu služby. Túto skutočnosť musí zohľadniť účastník pri výbere služby. Toto sú štandardné, zákonom dané, podmienky pripojenia koncového zákazníka.

DELTA KOŠICE

 • Pri salaši 2
 • 040 17 Košice

Obchodný kontakt

 • +421 55 31 12 200
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Technická podpora

 • +421 55 31 12 201
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Koncové ceny pre zákazníkov upravuje spoločnosť, ktorá zabezpečuje retransmisiu na území SR a tou je